Beter begrijpend luisteren

2 oktober, 2019 | 9u00 - 12u00

Prijs: € 90, inclusief onthaal met koffie en thee, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Daniëlle Daniëls

Daniëlle Daniëls is onderwijzeres, remedial teacher en procesbegeleider van kinderen met leesproblemen. Ze heeft heel wat expertise opgebouwd om kinderen, leerkrachten, studenten, ouders en onthaalgezinnen te stimuleren tot voorlezen en lezen. Ze zetelde vele jaren in de jury van de Beste Boekenjuf/meester en geeft advies aan kinderboekenuitgeverijen. Zij is de inhoudelijke trekker van het leesproject ‘Kwartiermakers’.


Aandachtspunten:

  • PIRLS bespreken

  • aanbevelingen bespreken

  • huidige pijnpunten bespreken

  • goede praktijkvoorbeelden tonen

Voor:

  • leerkrachten kleuteronderwijs

  • zorgcoördinatoren en directeuren


Aanbevelingen voor begrijpend luisteren in de kleuterschool naar aanleiding van PIRLS.

Hoe goed zijn onze leerlingen in lezen? Het antwoord zal u niet meteen bevallen. Uit het onderzoek PIRLS wordt duidelijk dat Vlaamse tienjarigen op zo goed als alle vlakken achteruitgaan. Ten opzichte van 2006, de vorige keer dat Vlaanderen deelnam, maken onze leerlingen wereldwijd de scherpste daling.

“Een alarmbel”, klinkt het bij de Leuvense onderzoekers want lezen heb je voor alle vakken nodig. Maar wat ligt aan deze “dramatische daling” ten grondslag? In deze sessie bespreken we de aanbevelingen van de onderzoekers voor de KLEUTERSCHOOL met concrete tips.

Wil jij met je team het tij keren? Schrijf je dan in!


Inschrijvingsformulier:

acuity Block
This is example content. Double-click here to enter your account ID and display your online booking widget. Learn more