Bewegingsverhalen: 101 bewegingstussendoortjes

18 oktober 2019 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • bewegingstussendoortjes

  • ontwikkelingsoefeningen

  • ruimtelijke oriëntatie

  • lichaamsschema

  • bewegingsvormen, bewegingsrichtingen en bewegingsmogelijkheden

  • motorische opdrachten koppelen aan bestaande verhalen en prentenboeken

  • verhalen omzetten naar bewegingsverhalen

Voor:

  • leerkrachten KO (1ste, 2de en 3de kleuterklas)

  • leerkrachten eerste graad LO (1ste en 2de leerjaar)


In deze sessie gaan we bewegingsverhalen maken met ontwikkelingsoefeningen en bewegingstussendoortjes. Vanuit twee invalshoeken brengen we kinderen in actie. We vertrekken vanuit de motorische ontwikkeling en koppelen motorische opdrachten aan bestaande verhalen en prentenboeken. We gaan in op de verschillende domeinen van de psychomotorische ontwikkeling. We gaan heel concreet te werk met lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, lichaamsschema, bewegingsvormen, bewegingsrichtingen en bewegingsmogelijkheden. We ontdekken de mogelijkheden om verhalen om te zetten naar bewegingsverhalen waarin de kleuters en kinderen actief en bewegend participeren. Na de sessie kies jij een bewegingsboek om ’s anderendaags in de klas aan de slag te gaan.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: