Breed evalueren van lezen

19 februari 2020 | 9u00 - 12u00 | terugkomdag Kwartiermakers in HASSELT

Prijs: € 90 per deelnemer, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel in Herkenrode (ter waarde van maximaal € 20).

Navormer: Fabienne Geuens (Vlajo)

Locatie: Willewete educatief centrum, Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt (ruime gratis parking)


Voor:

  • leerkrachten lager onderwijs uit Kwartiermakersscholen

  • zorgbegeleiders uit Kwartiermakersscholen

  • directeuren uit Kwartiermakersscholen


Aandachtspunten:

  • breder evalueren en het belang daarvan

  • groeigericht rapporteren

  • feedback geven en ontvangen

  • talentontwikkeling

Leren lezen leren lezen. Nee, dat is geen typefout: in deze sessie onderzoeken we verschillende manieren om het proces van leren lezen te evalueren. Dit is immers niet in een cijfer te vatten en de avi-indeling alleen volstaat niet. We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag en onderzoeken manieren om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie. Lezen kan een context zijn waarin ondernemende vaardigheden en attitudes van kinderen gestimuleerd en geëvalueerd worden. Het gaat dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.

De deelnemers krijgen nadien ook toegang tot het kenniscentrum waar ze zeer concrete materialen terugvinden om te evalueren op het niveau van de klas, maar ook op het niveau van de school.

INSCHRIJVINGSFORMULIER: