Schrijfremediëring

14 februari 2020 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

 • remediëren van handschriftproblemen

 • schrijfmotorische problemen

 • pengreepontwikkeling en pensturing

 • motorische vaardigheden

 • basismotorische patronen

Voor:

 • leerkrachten tweede graad LO

 • leerkrachten derde graad LO


De Move2Write-aanpak(c) is een doordachte, speelse leerlijn die je helpt om net die factoren te remediëren, die een handschrift onleesbaar kunnen maken bij kinderen. De vorming kan zowel gevolgd worden om het aanleren van het schrijven te ondersteunen als voor het remediëren van handschriftproblemen. 

Vanuit een psychomotorisch inzicht leren we je op een heel speelse manier werken aan:

 • De pengreepontwikkeling om te komen tot een optimale pensturing. Aan pengreep kan je altijd nog werken, ongeacht de leeftijd, als je maar weet hoe je dit psychomotorisch goed moet aanpakken. We leren het je in deze vorming.

 • De essentiële motorische vaardigheden om tot een vloeiend, vlot en leesbaar handschrift te komen. Hierin schuilt het geheim van het succes van de Move2Wirte(c) aanpak.

 • Spelenderwijze basismotorische patronen maken om de bewegingen die nodig zijn om vlot te schrijven, in te oefenen.

 • We leren je schrift te remediëren zonder letters, woordjes en zinnen klakkeloos over te schrijven (vaak nog met een verkeerde sturing). Kortom, je kan je kinderen zeggen dat ze de eerste weken geen letters, woorden of zinnen moeten overschrijven en toch - door de tekenopdrachten - gegarandeerd vlotter, makkelijker en leesbaarder gaan schrijven.

We pakken de kern van veel schrijfmotorische problemen aan op een speelse manier.

In deze vorming richten we ons op de remediëring in het basisonderwijs.

INSCHRIJVINGSFORMULIER: