Voldoende geletterd naar het eerste leerjaar

15 januari 2020 | 9u00 - 12u00

Prijs: € 90, inclusief onthaal met koffie en thee, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Daniëlle Daniëls

Daniëlle Daniëls is onderwijzeres, remedial teacher en procesbegeleider van kinderen met leesproblemen. Ze heeft heel wat expertise opgebouwd om kinderen, leerkrachten, studenten, ouders en onthaalgezinnen te stimuleren tot voorlezen en lezen. Ze zetelde vele jaren in de jury van de Beste Boekenjuf/meester en geeft advies aan kinderboekenuitgeverijen. Zij is de inhoudelijke trekker van het leesproject ‘Kwartiermakers’.


Aandachtspunten:

  • woordenschat

  • foneembewustzijn

  • grafeembewustzijn

  • spreekvaardigheid

  • hardop denkend voorlezen

Voor:

  • leerkrachten tweede en derde kleuterklas


Een heleboel kinderen verliezen hun motivatie om te leren lezen door een moeilijke start in het eerste leerjaar. PIRLS geeft aanbevelingen om het leren lezen in het eerste leerjaar doelgericht te ondersteunen in de kleuterschool. Een slechte start blijft lang nazinderen in de schoolcarrière van het kind. Uit onderzoek blijkt dat kleuterjuffen investeren in niet functionele opdrachten waardoor de onderwijstijd te weinig rendement heeft.

Jij vertrekt met een heleboel praktijkgerichte tips om de kinderen speels én met veel taalpret te ontwikkelen.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: