Bewerkingen eenvoudiger aanleren

7 februari 2020 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Voor:

  • leerkrachten tweede leerjaar

  • leerkrachten derde leerjaar

  • leerkrachten vierde leerjaar


Deze vorming is gericht naar leerkrachten en therapeuten die werken met kinderen van het tweede tot en met het vierde leerjaar. Vanuit enkele basisinzichten én een handelende aanpak, leer je hoe je kinderen tot inzicht in bewerkingen kan brengen. Dit komt er allemaal aan bod:

  • Observatie d.m.v. de 2Hands4Kids Teltest om na te gaan of de basisvoorwaarden om tot bewerkingen te komen, al voldoende beheerst zijn.

  • Een andere aanpak van de overbrugging van het tiental en inzicht in het tientallig positioneel talstelsel en hoe je knelpunten hierin kan herkennen.

  • Een kennismaking met de 2Hands4Kids Hands-On aanpak voor remediëring optellen en aftrekken tot TD.

  • Een andere manier om kommagetallen inzichtelijk aan te brengen met een gom. Breng een nieuwe witte gom mee, een snijmesje (Stanley b.v.) en een klein doosje met vakjes.

  • Maaltafels en deeltafels: verhouding- versus verdelingsdelen en deo implicaties op het ruimtelijk inzicht. Wie goed weet hoe je ruimtelijk kan rekenen met maal- en deeltafels, kan ze kinderen ook vrij vlot aanleren en helpen remediëren.

  • We leren je je handen te gebruiken (niet om op de vingers te tellen!) om kinderen die vastgelopen zijn, toch weer vlot aan het inzichtelijk rekenen te krijgen. Want wie een brug over 10 inzichtelijk beheerst, kan die ook - mits enkele visuele en motorische tips - over de H, de D, de TD etc. maken.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: