Deel 2: Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar

15 november 2019 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • overgang derde kleuterklas naar eerste leerjaar

  • ontwikkelingsdoelen

  • leerplannen

Voor:

  • leerkrachten derde kleuterklas

  • leerkrachten eerste leerjaar

  • zorgcoördinatoren


Deze sessie is het logische vervolg op de sessie ‘Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar’. Het is aangewezen om die sessie eerst gevolgd te hebben.

In deel 2 gaan we dieper in op hoe je de kloof nu echt praktisch overbrugt. Welke oefeningen en praktische opdrachten kun je met de kinderen doen om de kloof te overbruggen. Hoe vul je de eerste zes weken van het eerste leerjaar anders in, mét zelfs méér leerwinst tegen de kerstvakantie? Een dag vol praktijkgerichte en concrete tips.

Deze sessie brengt kleuterteams en lagere schoolteams dichter bij elkaar. Deze navorming levert je school nog veel meer op als een kleuterleerkracht en een leerkracht eerste graad samen naar deze navorming komen. Dit is geen verplichting maar wel een absolute aanrader voor je team. Het is wel aangeraden om voor deze sessie eerst deel 1 (Van kloof naar brug) gevolgd te hebben. Directies en zorgleerkrachten zijn ook van harte welkom.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: