Executieve functies ontwikkelen met prentenboeken en zoekboeken

20 januari 2020 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • wat zijn executieve functies?

  • hoe kan je problemen hierin herkennen?

  • aandacht en concentratie

  • werkgeheugen

  • visueel zoeken

  • planmatig kijken en waarnemen

  • strategisch denken

  • probleemoplossend denken

Voor:

  • leerkrachten KO

  • leerkrachten eerste graad LO


In deze vorming gaan we aan de slag met visueel materiaal zoals prenten en zoekplaten om executieve functies bij kleuters en jonge kinderen te oefenen. Je krijgt een overzicht van wat executieve functies zijn en hoe je problemen hierin kan herkennen. We nemen je op een ervarende manier mee in het zoeken naar goede oefenkansen voor aandacht en concentratie, werkgeheugen, visueel zoeken, planmatig kijken en waarnemen, strategisch denken en probleemoplossend denken.

Omdat executieve functies ook bij oudere kinderen nog problemen kunnen geven, kan je ook voor de hogere leerjaren van de basisschool met hetzelfde materiaal aan de slag, door eenvoudig je opdracht aan te passen aan de leeftijd. 

Na deze studiedag heb je een zicht op welke executieve functies er allemaal zijn en hoe je ze kan herkennen op school.

Je leert te observeren en van daaruit gerichte opdrachten te selecteren.

Je leert hoe belangrijk de stijl van de begeleider is in het oefenen van executieve functies bij kinderen en het nut van instructie en begeleiding.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: