Leren logisch wiskundig redeneren

10 oktober 2019 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • wiskundig redeneren

  • wiskundekoffers samenstellen

  • spelmaterialen

Voor:

  • leerkrachten van de kleuterklas

  • leerkrachten 1ste en 2de leerjaar


Wiskunde en kleuters … een leuke speelse combinatie die hen een enorme zet vooruit geeft op weg naar het lager onderwijs als … als we werk durven maken van het proberen bereiken van de vooropgestelde doelen wiskundig denken.
Wiskundige initiatie voor kleuters is superleuk. We helpen je vanuit duidelijke leerlijnen, om spelmaterialen in te zetten om deze doelen te bereiken. We leren je precies wat kleuters eigenlijk zouden moeten kunnen. Je leert om zelf wiskundekoffers samen te stellen met materialen die je in de klas hebt liggen. We helpen je concreet om wiskunde op een sterker en doelgerichter niveau te brengen.

Je ontdekt in deze sessie leerlijnen om kleuters en kinderen van de eerste graad lager onderwijs wiskundig te leren redeneren. Dit is de basis voor probleemoplossend denken, klasseren, classificeren en logisch redeneren.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: