Problemen met lateralisatie bij kleuters?

18 november 2019 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


 Aandachtspunten:

 • ontwikkelingslijnen voor lateralisatie

 • remediëringsmogelijkheden

Voor:

 • leerkrachten kleuteronderwijs

 • leerkrachten van de eerste graad LO


Heel veel kinderen maken omkeringen, werken van rechts naar links of draaien ronde letters in wijzerszin. De lateralisatieontwikkeling verloopt niet altijd even vlot of kan soms het tempo van het onderwijs niet volgen. We verkennen de ontwikkeling van lateralisatie en richtingsbesef en staan stil bij de vele links die er zijn met lezen, rekenen, spellen, tekenen, schrift …

Lateralisatie is een begrip waar vaak over wordt gesproken, vooral als het kind geen duidelijke handvoorkeur heeft of hardnekkige omkeringen maakt in het lezen en schrijven. Toch is het een begrip dat in het werkveld op veel verwarring stoot. Wat is dat eigenlijk ‘lateralisatie’ en hoe komt het tot ontwikkeling? Welke deelaspecten zitten er in? En welke observaties kunnen we maken om na te gaan of het kind nog in de verwachte lijn ontwikkelt? In deze nascholing gaan we op zoek naar hoe lateralisatie zich ontwikkelt (grootmotorisch, fijnmotorisch, ruimtelijk-visueel en cognitief zoals in het rekenen en lezen) en leer je hoe je praktisch op die ontwikkeling kan inspelen als begeleider. Er worden heel duidelijke linken gelegd naar o.a. wiskunde, schrijven, lezen, de fijnmotorische en de coördinatieontwikkeling.
In het eerste theoretische deel bestuderen we de ontwikkelingslijnen voor lateralisatie. Die zijn immers onmisbaar om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te onderzoeken. De theorie wordt luchtig gemaakt door haar direct te linken aan praktische taken en observaties die je met kinderen kan doen en die je onmiddellijk zicht geven op de ontwikkeling van de verschillende vaardigheden binnen de lateralisatie. Voorkennis hiervan is niet nodig. Je zal verbaasd zijn hoeveel ‘problemen’ die we in de praktijk tegenkomen hiermee te maken hebben.
In tweede deel gaan we vooral in op de praktische mogelijkheden om de lateraliteitsontwikkeling te bevorderen. We laten je kennismaken met oefenmaterialen, tips voor in de klas of de remediëring en gaan in op jouw vragen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat als de handvoorkeur niet zichtbaar is?

 • Wat als het kind de lichaamsmiddenlijn niet kruist of voortdurend van hand wisselt?

 • Wat als het kind voortdurend scheef zit in de klas of op de elleboog op de tafel ‘ligt’?

 • Wat als de gekruiste coördinatie niet wil lukken?

 • Wat als de pengreep laat zien dat de duim niet meedoet?

 • Wat als het kind bij voorkeur van rechts naar links werkt?

 • Wat als het kind omkeringen leest of schrijft?

 • Wat als links en rechts als begrippen maar niet geautomatiseerd worden?

 • Wat als het kind met de klok meedraait bij het schijven?

 • Wat als het kind het verband niet ziet tussen: 3, 4, 5 en 5, 4, 3 of 5 + 7 = . en . + 7 = 12?

We staan ook stil bij verschillende observatie-instrumenten om de lateralisatie van kinderen (van kleuters tot en met het lager onderwijs) te observeren.


INSCHRIJVINGSFORMULIER: