Taal leren met bewegingsboekjes

29 januari 2020 | 9u00 - 12u00

Prijs: € 90, inclusief onthaal met koffie en thee, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Daniëlle Daniëls

Daniëlle Daniëls is onderwijzeres, remedial teacher en procesbegeleider van kinderen met leesproblemen. Ze heeft heel wat expertise opgebouwd om kinderen, leerkrachten, studenten, ouders en onthaalgezinnen te stimuleren tot voorlezen en lezen. Ze zetelde vele jaren in de jury van de Beste Boekenjuf/meester en geeft advies aan kinderboekenuitgeverijen. Zij is de inhoudelijke trekker van het leesproject ‘Kwartiermakers’.


Aandachtspunten:

  • woordenschat

  • ontluikende gecijferdheid

  • ontluikende geletterdheid

  • hardop denkend voorlezen

Voor:

  • leerkrachten peuterklas en eerste kleuterklas


Kinderen leren luisteren en spreken door regelmatig actief deel te nemen aan gesprekken en activiteiten. Maar in de praktijk is het aandeel van kinderen in gesprekken vaak beperkt tot antwoord geven op een vraag van de leraar. Welke boeken activeren de  inbreng van kinderen en kan je gebruiken in kleine en grote groep?


INSCHRIJVINGSFORMULIER: