Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar

3 oktober 2019 | 9u00 - 15u30

Prijs: € 120, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • overgang derde kleuterklas naar eerste leerjaar

  • ontwikkelingsdoelen

  • leerplannen

Voor:

  • leerkrachten derde kleuterklas

  • leerkrachten eerste leerjaar

  • zorgcoördinatoren


Voor veel kinderen is de overgang van het kleuteronderwijs naar de lagere school een te grote sprong. Wat moeten kleuters echt kunnen om klaar te zijn voor de overgang naar het eerste leerjaar? Wat kunnen we ontwikkelingsgericht verwachten van 5- en 6-jarigen? En wat (nog) niet? Wat met de knelpunten in de ontwikkeling? De achteruitgang van de fijne motoriek bij kleuters? Wat zijn de gevolgen van het tablettijdperk? Samen gaan we op zoek naar wat kleuters écht als basis nodig hebben. We denken na over een officieuze nieuwe brugproef voor kleuters die gericht is op essentiële ontwikkelingsmijlpalen, en wat de leerkrachten eerste graad hieraan zouden kunnen hebben. Je krijgt enkele concrete opdrachten mee die je direct zicht geven op de beginsituatie van de leerplandoelen.

Deze sessie brengt kleuterteams en lagere schoolteams dichter bij elkaar. Deze navorming levert je school nog veel meer op als een kleuterleerkracht en een leerkracht eerste graad samen naar deze navorming komen. Dit is geen verplichting maar wel een absolute aanrader voor je team. Directies en zorgleerkrachten zijn ook van harte welkom.


Inschrijvingsformulier: